Darbs nākamajā periodā

Nākamajā nedēļā mēs uzsākam darbu, nodrošinot attālināto mācību procesu. Pirmkārt, es vēlos akcentēt, ka ļoti svarīga ir vecāku un skolotāju sadarbība. Lūgums visiem vecākiem kontrolēt savu bērnu iesaistīšanos attālinātajā mācību procesā.

Katru pēcpusdienu skolēns saņems nākamās dienas uzdevumus. Skolēns var saņemt arī ilgtermiņa uzdevumu kādam laika periodam. Jāatceras, ka šobrīd nebūs strikti noteiktas laika robežas uzdevuma izpildei, ja vien tas nav pārbaudes darbs. Skolotāji sazināsies ar skolēniem, izmantojot WhatsApp, e-klasi, soma.lv, uzdevumi.lv, bet pakāpeniski tiks apzinātas arī citas iespējas. Jāapzinās, ka tikai nākamnedēļ redzēsim, cik jaudīgas ir šīs interneta platformas.

Šodien, 19. martā skolā notika sapulce, kurā lūdzām skolotāju kolektīvu apzināt savas iespējas vadīt videostundas. Ceram, ka arī šī iespēja pamazām kļūs par mācību procesa sastāvdaļu. Skolotājiem ir dots uzdevums izmantot dažādas darba formas, nodrošinot skolēna iespējas darboties ne tikai e-vidē (mazie projekti, pētījumi, dažādi radošie uzdevumi).

Pirmo un otro klašu skolēniem katru darba dienu laikā no plkst. 13:00 līdz 18:00 ir iespēja piezvanīt pagarinātās grupas skolotājai Antrai, lai saņemtu konsultācijas dienas uzdevumu izpildei.

Visi pirmo līdz sesto klašu skolēni var saņemt telefonisku atbalstu dienas uzdevumu izpildei arī no skolotāja palīga Gunas.

Mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas telefoniski ir pieejamas katru dienu no plkst 9:00 līdz 15:00.

Lūdzam vecākus ziņot, ja viņu bērns kāda iemesla dēļ nevar izpildīt dienas uzdevumus. Ja bērns slimo, arī šajā periodā nepieciešama ārsta izziņa.

Ja vecākiem rodas jautājumi, uz kuriem nevar atbildēt klases audzinātājas, aicinām zvanīt skolas direktorei Initai Treifeldei, direktora vietniekiem Valtam Šķepastam un Elgai Pavītolai.

Skolas administrācijas un skolotāju tālruņu numuri ir e-klases ziņojumā vecākiem.

Lai mums kopā izdodas!

Ar cieņu, direktore Inita Vanka – Treifelde

Jaunumi

no 23. marta sākam attālinātās mācības

26. februārī mūsu skolēni piedalījās tradicionālajā Jūrmalas konkursā "Skolēni eksperimentē" . Daniela Andrejeva, Elza Dzenīte un Ņilkita Kosporenko saņēma atzinības rakstus, bet Anna Andrejeva - diplomu par trešo vietu. 


"Darīt kopā" lietuviešu vidusskolā

 

 

Britu Padomes un RIIMC projekta "Darīt kopā" ietvaros mūsu sestklasnieki piedalījās tradicionālajos lietuviešu svētkos Užgavenes. Svētki bija lieliski noorganizēti ar vērienu un lielu aizrautību. Mūsu skolēniem bija iespēja iepazīt lietuviešu tautas tradīcijas un nogaršot gardās pankūkas. Mūsu maskas izpelnījās ievērību un interesi. Mums kopā izdevās ienest šajos svētkos arī savas noskaņas.

Apsveicam!


Jānis Kurmītis Jūrmalas 7. – 9. klašu skolēnu skatuves runas mākslas konkursā „Jūras malā” ieguva 2. vietu, bet Marta Andrejeva – pateicību.

Filmēšana

Informējam, ka mūsu skolā tiks filmēta mākslas filma par jauniešiem deviņdesmitajos gados. Skolā strādās filmēšanas grupa. Pirmā filmēšanas diena ir 29. janvāris. Domājam, ka mūsu bērniem būs interesanti vērot šo radošo procesu.

Renovācijas plāni

Šobrīd turpinās mūsu skolas renovācijas darbu plānošanas process. Līdzko būs precīza informācija, skolas administrācija organizēs vecāku kopsapulci. Protams, arī renovācijas laikā skola turpinās darbu un īstenos visas izglītības programmas un interešu izglītību.

Ļoti ceram, ka izdosies sagaidīt skaistu un mūsdienīgu skolu. Projekts jau ir gatavs, un tas atbilst mūsdienu prasībām.

Barikāžu piemiņas pasākums.

Tradicionālais barikāžu piemiņas pasākums šogad atspoguļots galerijā.


Mācību vizītes 

Projekta S.A.M. 8.3.2. ietvaros mūsu skolas 6. – 8. klašu skolēni apmeklēja Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti, kur aizraujošās darbnīcās papildināja savas zināšanas un prasmes dažādās zinātnes nozarēs.

Vairāk attēlu - galerijā

Gada noslēguma pasākumi

Gads noslēdzies ar brīnišķīgu koncertu no rīta un ļoti interesantu vakara "Sarkangalvītes un vilka" izrāžu interpretāciju mūsu skolēnu izpildījumā. Skolotāja Agnese sagatavojusi apkopojuma galeriju.

Darām kopā

Trešdien Lielupes skolā notika kārtējais projekta “Darīt kopā” pasākums, kas norisinās RIIMC un British Council sadarbības ietvaros. Mežmalas skolas skolēni kopā ar Lielupes skolas 6. klasi ieskandināja Ziemassvētkus jautrās rotaļās, kopā radošajās darbnīcās darināja eglīšu rotājumus un dekorācijas, kā arī piedalījās mūsu tradicionālajā piparkūku tirgū. 

Pasākumā valdīja radoša gaisotne un vēlme darboties kopā. Nākamais pasākums notiks Mežmalas skolā, kopā svinot Masļeņicu. Plānots februārī apmeklēt Lietuviešu vidusskolu, iepazīt lietuviešu tradīcijas. 

Piparkūku tirgus galerija

Latvijas dzimšanas dienas Gaismas ceļš


Liels paldies visiem Gaismas ceļa radītājiem!

Galerijā - vairāk attēlu.

Lāčplēša diena Lielupē


Mūsu skola jau divpadsmito gadu organizē svinīgu pasākumu Lāčplēša dienā pie pieminekļa "Tilts un mūžība" Rēzeknes pulka ielā. Pasākumā piedalījās ne tikai mūsu skolēni, bet arī PII "Saulīte" bērni. Pasākumu pagodināja ar savu klātbūtni Jūrmalas domes deputāts Andris Čuda, Nacionālās apvienības pārstāvis Bruno Libauers, Bruņoto spēku pārstāvis J. Rutkovskis, veterānu pārstāvji, vietējie iedzīvotāji.

Pasākums noritēja Atbrīvošanas kauju 100 gadadienas gaismā un  bija emocionāli piesātināts.

Agnese Karapetjana sagatavoja nelielu fotogaleriju.

Mārtiņdienas pasākums Lielupē.

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Mežmalas vidusskolas skolēni ir iesaistījušies  British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā!” (“Building Trust through Collaboration”). Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā - starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

Projekts aizsākās ar vēstuļu apmaiņu starp abu skolu sesto klašu skolēniem. Mežmalas skolēni rakstīja latviešu, bet Lielupes – krievu valodā. Šīs vēstules bija pirmā iepazīšanās, kas ļāva gūt priekšstatu par projekta dalībniekiem.

8. novembrī Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā norisinājās Mārtiņdienas ieskandināšanas pasākums, kurā piedalījās arī Mežmalas vidusskolas skolēni.

Gan Lielupes, gan Mežmalas skolu skolēni bija sagatavojuši prezentācijas, maskas un priekšnesumus Mārtiņdienas noskaņās. Pasākumā īpašu noskaņu radīja folkloras kopa „Mare”, kura ar dziesmām un rotaļām palīdzēja labāk saprast mūsu senču Mārtiņdienas tradīcijas. Notika radošās darbnīcas, kurās tika gatavoti simboliski koka izstrādājumi un Mārtiņu cienasts. Jaunieši iemācījās gan rotaļas, gan deju soļus, gan dziesmas. Daudzi ieguva jaunu pieredzi koka darbos, gan arī kulinārijas prasmes, gatavojot tradicionālo latviešu plātsmaizi.

Pasākums noritēja brīnišķīgā noskaņā, kas liecināja par skolēnu ieinteresētību aktīvi darboties projektā, izzināt citu kultūru un gūt jaunu pieredzi.

Abu skolu projekta dalībniekus apsveica Jūrmalas Izglītības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājs V. Ļaudama kungs – šī projekta koordinators.

Sadarbības projekta nākamās aktivitātes paredzētas gan Lielupes, gan Mežmalas skolā, nākamgad paredzēta arī Rīgas lietuviešu vidusskolas  iesaiste.Informācija

 "Skolas Zvaigzne 2020" pārcelta uz nenoteiktu laiku

No otrā marta sākas pieteikšanās pirmajā klasē. .