Direktores sleja

Labdien rudenīgajā lapkritī!

Paldies mūsu vecākiem Edītei Kalniņai, Edītei Grundei un Baibai Kalniņai, kas atrada laiku un iespēju 12. oktobrī tikties ar domes priekšsēdētāja vietnieci Ritu Sproģi, lai noskaidrotu skolas renovācijas statusu.

Skolas padomes priekšsēdētāja Edīte Kalniņa informēja skolas administrāciju par sarunā noskaidroto situāciju.

Tā kā netika īstenots iepriekšējais projekts – nebija nepieciešamā finansējuma multifunkcionālajai sporta hallei, nepieciešams projektu pārstrādāt. Projektu pārstrādās iepriekšējais projektētājs – SIA „Nams”. Šiem pārprojektēšanas darbiem nepieciešami desmit mēneši (jāpārstrādā ap 30% no projekta). Remontdarbi varētu sākties 2019. gadā. Joprojām spēkā ir skolas pārcelšana uz Bulduru Dārzkopības vidusskolu periodā, kamēr norit remontdarbi.

Skolas padomes vecāki sarunā ar Sproģes kundzi akcentēja, ka vēlas būt iesaistīti procesā un saņemt regulāru informāciju par projekta gaitu.

Skolas padomes vecāki sarunā ar Sproģes kundzi lūdza sakārtot futbola laukumu, jo tas ir kritiskā stāvoklī un apdraud bērnu drošību. Skola vairākkārt ir lūgusi šo problēmu atrisināt, bet rezultāta nav.

Sarunā ar Sproģes kundzi tika norunāts, ka skola vēlreiz rakstīs vēstuli ar lūgumu laukumu sakārtot. Domes pārstāvji ieradīsies novērtēt situāciju un izveidos uzdevumu sarakstu.

Skolas vadība ir priecīga, ka ir tik pamatīgs vecāku atbalsts. Aicinām visus vecākus iesaistīties procesā!

Sadarbībai un kontaktiem

Skolas padomes priekšsēdētājas Edītes Kalniņas tālrunis 26468079,

vietniece Agrita Stolere 29780929

Jaunumi


Karjeras darbnīcas 7. - 9.  klasei


Karjeras izglītības ietvaros 4. un 5. klase tikās ar žurnālisti no Ķīnas.


Informācija

20. oktobrī 1.-4. klašu daiļlasīšanas konkurss! .