Direktores sleja

Sveiciens ziemīgajā februārī!

Dienas kļūst arvien gaišākas, atgādinot, ka tuvojas pavasaris. Skolā tikmēr turpinās rosība, jo notiek daudzi pasākumi, skolēni piedalās pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Iepriekšējā nedēļa ļoti iepriecināja gan skolēnus, gan vecākus, gan, protams, skolotājus. 4. klases skolnieks Edvarts Rumba lielā konkurencē ieguva atzinību sākumskolas matemātikas olimpiādē, bet 4. klases skolniece Paula Aroniete izcīnīja 3. vietu latviešu valodas olimpiādē. Izcili sasniegumi pilsētas konkursā „Skolēni eksperimentē”, kas apliecina, ka mūsu skolā aug īsti pētnieki. 1. – 6 klašu grupā 4. klases skolnieks Markuss Ņesterovskis ieguva 1. vietu ar eksperimentu „Magnētisms”. Paldies Markusa tētim par lielo atbalstu! 

7. – 9. klašu grupā ar iespaidīgu eksperimentu „Baltie ziepju burbuļi” 1. vietu ieguva Darius Mičiūnas. 

Atzinības rakstu ieguva un skolas godu braši aizstāvēja arī Dana Mičiūnaite, Emīlija Kontrimaite un Elmārs Morozovs.


Skolā noslēdzies jaunrades darbu konkurss 5. – 9. klasei. Šoreiz vērtētāji bija paši skolēni. Īsprozā 1. vietu ieguva 5. klases skolnieks Harijs Geikins, 2. vietu – 7. klases skolniece Paulina Simačeva, 3. vietu – 7. klases skolnieks Roberts Zarāns. Skolēni arī izvērtēja garos stāstus – 1. vietu ieguva 5. klases skolniece Aija Karlsone- Arklone, 2. vietu – 5. klases skolnieks Gustavs Rudzītis, 3. vietu - 7. klases skolnieks Jānis Kurmītis. Paldies visiem konkursa dalībniekiem! Prieks, ka mūsu skolā ir tik daudz jaunu, talantīgu literātu.

Atgādinām, ka tuvojas konkurss „Skolas zvaigzne 2018”, tādēļ pēdējais brīdis visiem gatavoties. Lai mums visiem vēl vairāk gaismas stundu!

Jaunumi

Slidojam!

Kā katru gadu, tā arī šogad skola izmanto Majoru ledus halli. Visai skolai ir iespēja vismaz reizi pa stundiņai paslidot. Devītajai klasei slidošana ir patīkama pārmaiņa saspringtajā ikdienā. Nākamā slidošana paredzēta martā.


Lielupes skolas skolotāju tikšanās ar PII „Saulīte” audzēkņiem.

Jau tradicionāli februārī PII „Saulīte” vecāko grupu audzēkņi kopā ar audzinātājām apciemo mūsu skolu un darbojas dažādās radošajās darbnīcās, lai gūtu priekšstatu gan par pašu skolu, gan par iespējām apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņus no nākamā mācību gada, kad bērni uzsāks mācības pirmajā klasē. Bērni kopā ar skolotāju Kārli darbojās kokapstrādes darbnīcā, Skolotāja Edīte kopā ar bērniem veica dažādus interesantus pirkstiņdarbus, skolotāja Agnese ar interaktīvām metodēm ieveda ciemiņus mūzikas burvīgajā pasaulē, bet visgaršīgāko darbnīcu vadīja skolotāja Liāna, jo bija iespēja pašiem pagatavot brīnumgardus kokteiļus. Paldies PII „Saulīte” vadītājai Inetai Aronietei un lieliskajām audzinātājām par sadarbību!


„Ēnu” diena Norvik bankā


Mūsu devītklasnieki Ēnu dienā apmeklēja Norvik banku, kur iepazinās ar bankas darbinieku darbu – tika ēnoti gan apdrošināšanas brokeri, gan IT atbalsta nodaļas darbinieki, gan juristi, gan lietveži un klientu apkalpošanas speciālisti. Ļoti ceram, ka mūsu jauniešiem tā bija vērtīga un bagāta diena.


"Slīcēju"glābšana

9. februārī skolā notika VUGD un Jūrmalas pašvaldības policijas rīkots pasākums par drošību uz ledus un rīcību gadījumā, ja kāds ir ielūzis ledū. Demonstrējums ar profesionāļu un skolēnu piedalīšanos izsauca neviltotu interesi, jo apstākļi bija maksimāli tuvināti reālai situācijai. Lielupes ledū bija īsts „slīcēja” glābšanas mēģinājums, kuru komentēja pašvaldības policijas pārstāve J. Lazda. Stāstījums brīvā dabā bija gan interesants, gan lietderīgs.

Vairāk attēlu no pasākuma - šeit.

Jaunrades konkursa uzvarētāji.

 Janvāra beigās skolā norisinājās literārās jaunrades konkurss. Jau izvērtēti sākumskolas skolēnu darbi. Prieks, ka bija daudz lielisku un interesantu gan dzejas, gan prozas darbu. 3. - 4. klašu grupā pirmo vietu ieguva Edvarts Rumba, otro vietu - Paula Aroniete, bet trešo - Daniela Andrejeva. 1. - 2. klašu grupā pirmo vietu ieguva Rihards Ņesterovskis, otro vietu - Jānis Līcis - Štrauss, trešo vietu - Adrians Brencis.


Saskaitot  balsojumus, skatītāju simpātiju balvu  par pagājušajā nedēļā notikušo skatuves runas konkursu ieguva Marta Andrejeva. Žūrija nolēma piešķirt vēl divus atzinības rakstus arī diviem skatuves runas konkursa debitantiem - Ralfam Kalniņam un Jānim Līcim - Štrausam.

Iepazīšanās ar ugunsdzēsēju profesiju.


1. - 4. klases skolēniem VUGD speciāliste Andželika Kreicmane novadīja saistošu nodarbību par ugunsdzēsēja profesiju un ugunsdrošības noteikumiem.

Lekcija par atkarībām


29. janvārī 7. - 9. klasei notika lekcija par dažādām atkarībām. Skolēni aktīvi uzdeva dažādus jautājumus un diskutēja par dzirdēto.

Barikāžu atceres pasākums

Kā katru gadu, arī šogad pie skolas notika barikāžu atceres pasākums. Skolotāji Agris un Valts, kuri paši ir bijuši barikāžu dalībnieki, pastāstīja par tālo dienu noskaņām un notikumiem. Pēc tam visi tika aicināti, vērojot ugunskuru liesmiņas, padomāt par savu valsti, vēsturi un tiem cilvēkiem, kas nosargāja mūsu brīvību.


Skolēnu parlamentu tikšanās

Piektdien notika Lielupes pamatskolas, Vaivaru pamatskolas un Mārupes pamatskolas parlamentu tikšanās. Bija diskotēka, daudz dažādu komandas saliedēšanas aktivitāšu, konkursu un citu pasākumu. Pasākumu kuplināja Mārupes skolas skaņas un gaismas.
Informācija

5. - 8. klases turpina izstrādāt individuālos pētnieciskos darbus.

1. martā 1. - 9. klases daiļlasītāju konkurss svešvalodās.

9. martā "Skolas zvaigzne".

Pavasara brīvdienas - 12. marts – 16. marts .