Direktores sleja

Sveiciens gaišajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Jau klāt decembris, kad mēs sākam gaidīt lielo Ziemassvētku brīnumu. Tomēr arī šajā svētku gaisotnē vēl darāmi daudzi darbi. Skolas rosīgā dzīve nekad neapstājas, darāmo darbu pietiek vienmēr.

Prieks, ka šajā rosībā aktīvi piedalās mūsu brīvprātīgie itāļu jaunieši – Manuela un Valters. Viņi piedalās skolas pasākumos, caur rotaļām māca bērniem itāļu valodas pamatus un organizē itāļu nacionālo ēdienu degustācijas. Gan skolēni, gan skolotāji, gan daudzi vecāki jau novērtējuši Manuelas burvīgo vijoles spēli dažādos pasākumos.

Arī šajā mācību gadā savu darbu Edītes Kalniņas vadībā aktīvi turpina skolas padome. 13. novembra sanāksmē tika apspriesti daudzi aktuāli jautājumi. Kopā tika domāts par skolēnu apģērba kultūru un nolemts vēlreiz rosināt gan viņus, gan vecākus nopietni pārdomāt šo jautājumu, veidojot savstarpējās cieņas gaisotni gan ikdienā, gan svētkos.

Pēc Edītes Kalniņas iniciatīvas mēs gatavojamies iesaistīties ekoskolu kustībā. E. Kalniņa ne tikai sagatavojusi nepieciešamos dokumentus, bet arī ir noorganizējusi skolas jauniešu iniciatīvas grupas sanāksmi, lai izvirzītu galvenās prioritātes dalībai ekoskolu kustībā.

Skolas padomes locekļiem bija daudz lielisku ideju par to, kādas kopīgas skolēnu, vecāku un skolotāju aktivitātes varētu organizēt, lai rastos vēl ciešāka vienotības sajūta.

5. decembrī skolā notiks 5. – 9. klašu skolēnu individuālo pētījumu aizstāvēšana. Labākie darbi tiks izvirzīti skolas pavasara konferencei.

2. decembrī Dubultu baznīcā tika iesvētīts skolas Adventes vainags. Paldies 6. klases skolniecēm Annemarijai un Lindai, kā arī skolotājam Agrim Andžānam!

Lai gaišs un mierīgs ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Jaunumi

Itāļu virtuves iepazīšana

 

Lāčplēša dienas pasākums.

Mūsu skola  rīkoja tradicionālo pasākumu pie pieminekļa "Tilts un Mūžība". 

Pasākumā piedalījās ne tikai mūsu skolas bērni un jaunieši, bet arī bērnudārza "Saulīte" audzēkņi un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji. Ar izjustām uzrunām uzstājās Jūrmalas pilsētas domes deputāts A. Čudas kungs, Zemessardzes 17. Kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants J. Rutkovskis un Dubultu un Bulduru Evaņģēliski Luteriskās draudzes mācītājs A. Bušs.

Pasākumu ar dzejoļiem un dziesmām pieskandināja ne tikai mūsu skolēni un skolotāji, bet arī Eiropas brīvprātīgā darba veicēja mūsu skolā Manuela Vista.


Vairāk attēlu - galerijā


Saistībā ar izmaiņām skolēnu kursēšanas maršrutā no 29. oktobra 3. maršruta autobuss kursē no Lielupes pamatskolas tuvākās pieturvietas “Kuldīgas iela”.
Precīzs kursēšanas grafiks pieejams pilsētas mājaslapā:


Informācija


5. decembrī 5. – 9. klašu skolēnu individuālo pētījumu aizstāvēšana.

Piparkūku tirgus 2018. g. 17. decembris

Tematiska pēcpusdiena “Mēs radām Ziemassvētku brīnumu”, Ziemassvētku koncerts. 2018. g. 20. decembris  .