Direktores sleja

Labdien, cienījamie vecāki!

Ļoti žēl, ka atkārtoti ir mainījušies plāni par skolas renovāciju un vēl vienu gadu jāgaida lielie darbi. Diemžēl Valsts kase tomēr nepiešķīra naudu multifunkcionālajai sporta hallei, bet otrā un trešā renovācijas kārta (tātad, skola) tiks īstenota. Arī sporta zāles celtniecība notiks, bet samazinātā apjomā, lai nodrošinātu skolas vajadzības.

Renovāciju nav iespējams uzsākt šajā vasarā, jo jāveic izmaiņas projektā. Pirmā kārta (multifunkcionālā sporta halle) projektā bija cieši sasaistīta ar otro un trešo kārtu, tādēļ nepieciešamas būtiskas izmaiņas. Bez tam mainās plānojums jaunā korpusa otrajā stāvā – tiks veidotas telpas vēl vienai pirmsskolas grupai. Vecā korpusa trešajā stāvā plānotas telpas Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram, kas nodrošinās interesantu nodarbību piedāvājumu gan mūsu skolas, gan apkaimes bērniem.

2017. gada 11. jūlijā Jūrmalas domē notika lielas darba grupas sanāksme, kurā tika pieņemta jaunā koncepcija.

Skolas administrācija, Izglītības pārvalde, Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra vadība sadarbībā ar Jūrmalas domes speciālistiem, Attīstības pārvaldi un Būvniecības projektu vadības nodaļu visu vasaru turpina darbu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Šajā nedēļā projektētājiem tiks dots jaunais darba uzdevums.

Lai arī esam jau tik ilgi gaidījuši, tomēr ticam, ka šīs ir pēdējās grūtības. Domes vadība nav mainījusi viedokli par modernas skolas izveidi.

Vēlam jauku vasaras otro daļu un mīļi gaidām pirmajā septembrī!

Ar cieņu, direktore.

Jaunumi

Sveicam absolventus!

Skaisti noritēja 9. klases izlaidums, kurā izskanēja daudz labu vārdu un vēlējumu mūsu mīļajiem devītajiem. Lai izdodas piepildīt savus mērķus un sapņus!


Liels paldies 8. klasei un īpaši māmiņai Inetai Ozoliņai, kas skaisti noformēja zāli. Visskaistākā rota bija brīnišķīgais vainags Līgo noskaņās.

Pilsētas balvas

Jau otro gadu pilsētas dome piešķir naudas balvas 7. - 12. klašu skolēniem, kuru vidējais vērtējums gadā ir vismaz 8,5 balles.

Šogad balvu bija nopelnījuši 

Dinija Paula Niedra

Roberts Martins


un Samanta Špoģe.


Gada noslēgums un mūsu izcilnieki.

Maija beigās īpaša komisija noteica gada izcilākos skolēnus 5. – 8. klasē, izvērtējot šādus kritērijus: gada vidējā atzīme, vidējā atzīme piecos pētījumos, dalība un sasniegumi konkursos, olimpiādēs un skatēs.

Skolas pirmais četrinieks – Dinija Paula Niedra, Kate Daniela Mičule, Aleksa Vēvere un Rihards Elmārs Morozovs. Fotografēšanās brīdī Dinija diemžēl nebija.

 

Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm 1. - 8. klasē saņēma

Teodors Almants Ābele

Darina Akopova

Artis Breslavs

Roberts Jevsejevs

Nikola Kraukle

Roberts Kļaviņš

Rihards Ņesterovskis

Anastasija Semjonova

Jana Frolova

Elza Dzenīte

Dace Kromāne

Aigars Jansons

Marta Andrejeva

Ernests Treimanis

Anna Andrejeva

Daniela Andrejeva

Arsēnijs Dudkins

Estere Apena

Paula Aroniete

Tomass Gerhards

Ričards Kumačevs

Markuss Ņesterovskis

Edvarts Rumba

Elišeba Valutadatila

Evelīna Vēvere

Aija Karlsone - Arklone

Linda Dzenīte

Nikola Zorgevica

Hainrihs Hanzovskis

Efraims Samuels Valutadatils

Kate Daniela Mičule

Rihards Elmārs Morozovs

Patrīcija Pohevica

Aleksa Vēvere

Oskars Krēsliņš

Dinija Paula Niedra

Informācija

Pirmā septembra svinīgais pasākums plānots plkst.10.00 .