Sveiciens janvārī!


Gads jau ieskrējies ar lielu joni, nesdams jaunus darbus un notikumus. No 10. februāra līdz 14. februārim skolā notiks projekta nedēļa, kas šajā mācību gadā tiks veltīta vides jautājumiem.

Skolā arī ikdienas darbā liela uzmanība tiek pievērsta vides problēmām, mēs kopā mācāmies saudzēt dabu.

Daudzi jaunie talanti ar nepacietību gaida tradicionālo konkursu „Skolas zvaigzne 2020”, jo tā ir iespēja visiem parādīt savas prasmes dažādās jomās.

Arī otrajā pusgadā plānoti pasākumi projekta „Skolas soma” ietvaros.

Turpinām piedalīties projektos S.A.M 8.3.2.2 „Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem skolēniem” un „Darām kopā” ar Mežmalas vidusskolu.

Plānojam iesaistīties jaunā Erasmus+ projektā.

5. – 8. klašu skolēni 2. semestrī veic otro individuālo pētījumu.

Lai mums visiem kopā veicas visos darbos!

Jaunumi

Gada noslēguma pasākumi

Gads noslēdzies ar brīnišķīgu koncert no rīta un ļoti interesantu vakara "Sarkangalvītes un vilka" izrāžu interpretāciju mūsu skolēnu izpildījumā. Skolotāja Agnese sagatavojusi apkopojuma galeriju.

Darām kopā

Trešdien Lielupes skolā notika kārtējais projekta “Darīt kopā” pasākums, kas norisinās RIIMC un British Council sadarbības ietvaros. Mežmalas skolas skolēni kopā ar Lielupes skolas 6. klasi ieskandināja Ziemassvētkus jautrās rotaļās, kopā radošajās darbnīcās darināja eglīšu rotājumus un dekorācijas, kā arī piedalījās mūsu tradicionālajā piparkūku tirgū. 

Pasākumā valdīja radoša gaisotne un vēlme darboties kopā. Nākamais pasākums notiks Mežmalas skolā, kopā svinot Masļeņicu. Plānots februārī apmeklēt Lietuviešu vidusskolu, iepazīt lietuviešu tradīcijas. 

Piparkūku tirgus galerija

Latvijas dzimšanas dienas Gaismas ceļš


Liels paldies visiem Gaismas ceļa radītājiem!

Galerijā - vairāk attēlu.

Lāčplēša diena Lielupē


Mūsu skola jau divpadsmito gadu organizē svinīgu pasākumu Lāčplēša dienā pie pieminekļa "Tilts un mūžība" Rēzeknes pulka ielā. Pasākumā piedalījās ne tikai mūsu skolēni, bet arī PII "Saulīte" bērni. Pasākumu pagodināja ar savu klātbūtni Jūrmalas domes deputāts Andris Čuda, Nacionālās apvienības pārstāvis Bruno Libauers, Bruņoto spēku pārstāvis J. Rutkovskis, veterānu pārstāvji, vietējie iedzīvotāji.

Pasākums noritēja Atbrīvošanas kauju 100 gadadienas gaismā un  bija emocionāli piesātināts.

Agnese Karapetjana sagatavoja nelielu fotogaleriju.

Mārtiņdienas pasākums Lielupē.

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Mežmalas vidusskolas skolēni ir iesaistījušies  British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā!” (“Building Trust through Collaboration”). Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā - starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

Projekts aizsākās ar vēstuļu apmaiņu starp abu skolu sesto klašu skolēniem. Mežmalas skolēni rakstīja latviešu, bet Lielupes – krievu valodā. Šīs vēstules bija pirmā iepazīšanās, kas ļāva gūt priekšstatu par projekta dalībniekiem.

8. novembrī Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā norisinājās Mārtiņdienas ieskandināšanas pasākums, kurā piedalījās arī Mežmalas vidusskolas skolēni.

Gan Lielupes, gan Mežmalas skolu skolēni bija sagatavojuši prezentācijas, maskas un priekšnesumus Mārtiņdienas noskaņās. Pasākumā īpašu noskaņu radīja folkloras kopa „Mare”, kura ar dziesmām un rotaļām palīdzēja labāk saprast mūsu senču Mārtiņdienas tradīcijas. Notika radošās darbnīcas, kurās tika gatavoti simboliski koka izstrādājumi un Mārtiņu cienasts. Jaunieši iemācījās gan rotaļas, gan deju soļus, gan dziesmas. Daudzi ieguva jaunu pieredzi koka darbos, gan arī kulinārijas prasmes, gatavojot tradicionālo latviešu plātsmaizi.

Pasākums noritēja brīnišķīgā noskaņā, kas liecināja par skolēnu ieinteresētību aktīvi darboties projektā, izzināt citu kultūru un gūt jaunu pieredzi.

Abu skolu projekta dalībniekus apsveica Jūrmalas Izglītības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājs V. Ļaudama kungs – šī projekta koordinators.

Sadarbības projekta nākamās aktivitātes paredzētas gan Lielupes, gan Mežmalas skolā, nākamgad paredzēta arī Rīgas lietuviešu vidusskolas  iesaiste.Informācija

20. janvārī Barikāžu ugunskura pasākums.

Projektu nedēļa no 10. līdz 14. februārim.

6. martā "Skolas Zvaigzne 2020" .