Sveiciens Latvijas rudenī!

Jau aizritējis pirmais mācību gada mēnesis, kas bijis spraigs un interesants. Ir ļoti daudzas lietas, par kurām var priecāties.

Mūsu skolā ir aktīvi vecāki, kas palīdz veidot skolas dzīvi krāsaināku. Skolas padomes priekšsēdētājas Edītes Kalniņas entuziasms un aizrautība pagājušajā mācību gadā mūs motivēja iesaistīties dažādās zaļajās aktivitātēs un šoruden iegūt ekoskolas sertifikātu.

Arī šajā mācību gadā turpinām iesākto darbu, piemēram, esam iesaistījušies makulatūras vākšanas akcijā, kopā mācāmies šķirot atkritumus, bet ir vēl daudz citu aktivitāšu.

Maijā mūsu skola lieliski startēja Rīgas maratonā, iekļūstot pirmajā divdesmitniekā un saņemot pateicības rakstu. Skolas komandu lieliski veidoja un saliedēja māmiņa Jana Šīrone. Sportiskās aktivitātes turpinās, un mūsu skola startēs Electric Run 5 km skrējienam Jūrmalā. Lepojamies, ka pamazām kļūstam par sportisku skolu.

Lepojamies par savu 9. klases absolventu tālākajām gaitām dažādās mācību iestādēs, jo, viņi, apciemojot mūs, priecājas, ka ir labi sagatavoti visos mācību priekšmetos un nav problēmu mācīties ne ģimnāzijās, ne tehnikumos.

Šajā mācību gadā turpinām pilnveidot skolēnu pētnieciskās prasmes. 5. klases skolēni veiks individuālo pētniecisko darbu sociālajās zinībās un dabaszinībās, 6. klases skolēni – literatūrā un sociālajās zinībās, 7. klase – mājturībā un tehnoloģijās, kā arī vizuālajā mākslā, 8. klase – mūzikā un vizuālajā mākslā, 9. klase – sociālajās zinībās un literatūrā.

Skolēni veic individuālos pētnieciskos darbus jau trešo gadu. Dažādu priekšmetu skolotāji vada pētnieciskos darbus un sadarbojas, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā.

Pavasarī būs trešā skolas individuālo pētniecisko darbu konference.

Lai mums kopā izdodas veiksmīgs un radošs mācību gads!

Jaunumi

Uzsākam darbu British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā!” (“Building Trust through Collaboration”)

Šajā projektā ar 5 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalās 14 skolu skolotāji no Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Jūrmalas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus. Mūsu skola ir iesaistījusies projektā kopā ar Mežmalas vidusskolu.

Lielais projekta virsmērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā - starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.


14. septembrī Babītes novadā notika biedrības “Radošais Laiks” rīkotais bērnu zīmējumu konkurss “Putni man apkārt”, kurā piedalījās 213 dalībnieki 4 dažādās vecuma grupās. Vecuma grupā 8-10 ļoti sīvā konkurencē (ap 100 dalībnieku) 1. vietu ieguva mūsu skolas 3.a klases skolēns Marks Vilenfelds. Marka zīmējums atšķīrās no citiem ar īpaši radošu pieeju un spilgtu krāsojumu.

/Sagatavoja Elita Vansoviča/

 

Olimpiskā diena

20. septembrī visa Latvija piedalījās Olimpiskās dienas pasākumos. 


Mūsu skolā olimpiskās dienas pasākums tika turpināts kā sporta diena. Plašāks ieskats - galerijā.

Līdz ar jaunā mācību gada uzsākšanu Izglītības un zinātnes ministrijā tika godinātas 2019. gada Rimi Rīgas maratona sportiskākās un aktīvākās skolas. Pateicoties Rīgas domes un Latvijas Sporta federāciju padomes atbalstam, skriešanas svētkos maijā šogad piedalījās 2 655 skolēnu no visas Latvijas, sacenšoties "Latvijas Skolu kauss 2019" izcīņā. Atzinības un apbalvojumus saņēma gan labākās skolas no Rīgas un Latvijas, gan skolotāji, kuri uz svētkiem pulcējuši ātrākos skolēnus un kuplāko skolēnu skaitu.

 Tradīcija skolām un skolēniem sacensties savā starpā un piedalīties skriešanas svētkos par pazeminātu dalības maksu tika iedibināta jau 2008. gadā, aicinot Rīgas skolēnus cīnīties par Rīgas Skolu kausu. Kopš 2016. gada ar Latvijas Sporta federāciju padomes atbalstu kausa izcīņā tika aicināti piedalīties skolēni ne tikai no Rīgas, bet arī visas Latvijas. Plašajā un vienotajā Latvijas Skolu kausā piedalījās 1 586 skolēni no Rīgas skolām un 1 069 skolēni no citām Latvijas pilsētām.

 Mūsu skolas komanda iekļuva maratona pirmajā divdesmitniekā un ieguva atzinības rakstu no maratona organizētājiem. Paldies Janai Širsonei, kas iedvesmoja skolēnus un skolotājus, rosinot piedalīties šajā pasākumā. Ceram, ka nākamajā pavasarī mūsu skolas komanda būs vēl kuplākā skaitā!


Labdien, sporta draugi!

 Vasaras brīvlaiks ir īstais laiks, lai izkustētos! Uzaicinu gan bērnus, gan vecākus uz skriešanas – atpūtas svētkiem pie dabas: STIRNU BUKS.

Tuvākais skrējiens jau 8.06 Saldū.

Distances sākot no 1 km, 6 km, 10 km, 20 km, 30 km, katram pēc spējām. Sīkāk: www.stirnubuks.lv.

Ir izveidota komanda LIELUPES BUKI un skolnieki var startēt, pārstāvēt Lielupes pamatskolu.

Jo vairāk skolnieku piedalās, jo būs labāks reitings skolai. Lielupes buki var un māk skriet.

Tiekamies uz takas ar ģimenēm!

Kaspars Vēzītis

29101337

Skolas gads noslēdzies!

Mūsu skolā šis gads ir bijis ļoti spraigs un ražīgs. Dauzi skolēni šo gadu ir pabeiguši ar labām un teicamām sekmēm un tika apbalvoti ar piemiņas diplomiem un medaļām. 7. – 9. klašu absolventi vēl tiks godināti un apbalvoti Jūrmalas pilsētas pasākumā Dzintaru koncertzālē.

Lūk, mūsu izcilnieki!

No kreisās: Anna Estere Rubule, Maija Ozoliņa, Rihards Elmārs Morozovs, Ilze Kalniņa, Efraims Samuels Valutadatils, Dominiks Jaunzemis, Linda Dzenīte. Fotogrāfijā nav klāt Kate Daniela Mičule un Aija Karlsone - Arklone.


Radošās darbnīcas

Projekta SAM 8.3.2.2 "Atbalsts izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem izglītojamiem" ietvaros skolā tika noorganizētas radošās darbnīcas un demonstrējumi kokapstrādē, ķīmijā, fizikā, datorikā un pirkstiņdarbos. Skolēni pasākumā piedalījās ar prieku.


Kūrorta svētku gājiens

Skolas pārstāvji piedalījās ikgadējā Kūrorta svētku atklāšanas gājienā. Paldies visiem dalībniekiem par atbalstu!


 Sveicam maratonistus!

18. maijā mūsu skolas komanda piedalījās Tet Rīgas maratonā. Sveicam visus dalībniekus!Informācija


4. oktobrī Skolotāju diena

7. oktobrī Skolas padomes sēde

8. novembrī Mārtiņdienas pasākums kopā ar Mežmalas vidusskolas skolēniem.

11. novembrī plkst. 11.00 Lāčplēša dienas pasākums pie pieminekļa "Tilts un mūžība"

6. decembrī skolēnu individuālo pētniecisko darbu aizstāvēšana .