Sveiciens svētkos!

Pienākusi Latvijas valsts 101. dzimšanas diena. Tas ir nozīmīgs sasniegums mūsu valstij un mums visiem. Skola ir ieguvusi svētku noformējumu.

Skolēni un pirmsskolēni sniedz savu ieguldījumu svētku sajūtai. Mūsu skolai ir skaista tradīcija katru gadu pirms svētkiem veidot Latvijas kontūru no sakanām un baltām svecēm.


Sagaidīsim Latvijas dzimšanas dienu ar gaišām sajūtām!

Jaunumi

Latvijas dzimšanas dienas Gaismas ceļš


Liels paldies visiem Gaismas ceļa radītājiem!

Galerijā - vairāk attēlu.

Lāčplēša diena Lielupē


Mūsu skola jau divpadsmito gadu organizē svinīgu pasākumu Lāčplēša dienā pie pieminekļa "Tilts un mūžība" Rēzeknes pulka ielā. Pasākumā piedalījās ne tikai mūsu skolēni, bet arī PII "Saulīte" bērni. Pasākumu pagodināja ar savu klātbūtni Jūrmalas domes deputāts Andris Čuda, Nacionālās apvienības pārstāvis Bruno Libauers, Bruņoto spēku pārstāvis J. Rutkovskis, veterānu pārstāvji, vietējie iedzīvotāji.

Pasākums noritēja Atbrīvošanas kauju 100 gadadienas gaismā un  bija emocionāli piesātināts.

Agnese Karapetjana sagatavoja nelielu fotogaleriju.

Mārtiņdienas pasākums Lielupē.

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Mežmalas vidusskolas skolēni ir iesaistījušies  British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā!” (“Building Trust through Collaboration”). Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā - starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

Projekts aizsākās ar vēstuļu apmaiņu starp abu skolu sesto klašu skolēniem. Mežmalas skolēni rakstīja latviešu, bet Lielupes – krievu valodā. Šīs vēstules bija pirmā iepazīšanās, kas ļāva gūt priekšstatu par projekta dalībniekiem.

8. novembrī Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā norisinājās Mārtiņdienas ieskandināšanas pasākums, kurā piedalījās arī Mežmalas vidusskolas skolēni.

Gan Lielupes, gan Mežmalas skolu skolēni bija sagatavojuši prezentācijas, maskas un priekšnesumus Mārtiņdienas noskaņās. Pasākumā īpašu noskaņu radīja folkloras kopa „Mare”, kura ar dziesmām un rotaļām palīdzēja labāk saprast mūsu senču Mārtiņdienas tradīcijas. Notika radošās darbnīcas, kurās tika gatavoti simboliski koka izstrādājumi un Mārtiņu cienasts. Jaunieši iemācījās gan rotaļas, gan deju soļus, gan dziesmas. Daudzi ieguva jaunu pieredzi koka darbos, gan arī kulinārijas prasmes, gatavojot tradicionālo latviešu plātsmaizi.

Pasākums noritēja brīnišķīgā noskaņā, kas liecināja par skolēnu ieinteresētību aktīvi darboties projektā, izzināt citu kultūru un gūt jaunu pieredzi.

Abu skolu projekta dalībniekus apsveica Jūrmalas Izglītības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājs V. Ļaudama kungs – šī projekta koordinators.

Sadarbības projekta nākamās aktivitātes paredzētas gan Lielupes, gan Mežmalas skolā, nākamgad paredzēta arī Rīgas lietuviešu vidusskolas  iesaiste.


Bulduru iepazīšana

6., 8. un 9. klases skolēni piedalījās fonda "Jūrmala cilvēkam" pasākumā Bulduru baznīcā. Skolēni uzzināja daudz interesantu faktu par Lielupes - Bulduru apkaimi, kā arī par Bulduru baznīcas ērģelēm.


Zilā karoga vēstneši

Skolas padomes priekšsēdētājas Edītes Kalniņas organizētā pasākumā sadarbībā ar Jūrmalas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļu mūsu skolas skolēni aktīvi iesaistījušies Zilā karoga vēstnešu kustībā.

Piektdien pasākumā piedalījās 6. klase skolotājas Mudītes Prūses vadībā.

Pirmdien pasākuma turpinājumā piedalījās 9. klases skolēni.

Vairāk attēlu - galerijā. Galerija ir papildināta!

"Latvijas skolas soma" ietvaros mūsu skola iepazina Turaidas pili un piedalījās dažādās radošajās darbnīcās.


Plašāks ieskats - galerijā.

Uzsākam darbu British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā!” (“Building Trust through Collaboration”)

Šajā projektā ar 5 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalās 14 skolu skolotāji no Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Jūrmalas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus. Mūsu skola ir iesaistījusies projektā kopā ar Mežmalas vidusskolu.

Lielais projekta virsmērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā - starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.


14. septembrī Babītes novadā notika biedrības “Radošais Laiks” rīkotais bērnu zīmējumu konkurss “Putni man apkārt”, kurā piedalījās 213 dalībnieki 4 dažādās vecuma grupās. Vecuma grupā 8-10 ļoti sīvā konkurencē (ap 100 dalībnieku) 1. vietu ieguva mūsu skolas 3.a klases skolēns Marks Vilenfelds. Marka zīmējums atšķīrās no citiem ar īpaši radošu pieeju un spilgtu krāsojumu.

/Sagatavoja Elita Vansoviča/

 


Informācija

21. novembrī Atvērto durvju diena. 

6. decembrī skolēnu individuālo pētniecisko darbu aizstāvēšana

18. decembrī - Piparkūku tirgus

19. decembrī - Ziemassvētku koncerts. .