Direktores sleja

Labdien rosīgajās pirmssvētku dienās!

Skolas dzīve vienmēr ir krāsaina, jo katru dienu ir kādi notikumi vai pasākumi. 5. - 9. klašu skolēni gatavojas prezentācijām, notiek Ziemassvētku koncerta mēģinājumi, skolotāji apgūst kompetenču pieeju izglītībā.

Šoreiz es vēlētos aktualizēt nepieciešamību padomāt par skolas iekšējās kārtības noteikumiem, jo daudzas labas lietas var notikt tikai tad, ja mēs visi kopā saprotam, kas ir pozitīva uzvedība. Mācību stundās, starpbrīžos un ārpusklases pasākumos pirmais noteikums ir izrādīt savstarpēju cieņu gan skolēniem, gan skolotājiem, gan citiem skolas darbiniekiem. Tā ir pieklājība, laipnība, prasme uzklausīt, nelietot sliktus vārdus, pacelt nomestu papīru, palīdzēt jaunāko klašu skolēniem, nelietot mobilo tālruni nevietā.

Es aicinu vecākus kopā ar saviem bērniem vēlreiz ieskatīties iekšējās kārtības noteikumos, kas ir pieejami skolas mājas lapā sadaļā kontakti/dokumenti.

Mēs, protams, par iekšējās kārtības noteikumiem daudz runājam skolā, bet būtu lieliski, ja bērns kopā ar vecākiem tos pārrunātu arī ģimenē.

Mēs visi atbalstām pozitīvo uzvedību, vai ne?

Jaunumi

Adventes vainags

Gaidot Ziemassvētkus, ievērojam mūsu skolas tradīciju. Kā katru gadu mēs piedalījāmies ekumēniskajā dievkalpojumā, kur tika iesvētīts mūsu skolas adventes vainags, ko mums mīļi sarūpēja Diānas Knopas vecāki. Vainaga iesvētīšanā piedalījās 7. klases skolēni Kate Daniela Mičule un Rihards Elmārs Morozovs.


 Plašāku ieskatu pasākumā var gūt Jūrmalas domes mājas lapā.

Veicam pētījumus

7. klase iesaistījusies Jūrmalas ielu ģeogrāfijas un vēstures pētīšanā. Tika apmeklēts gan Jūrmalas muzejs, gan pilsētplānošanas nodaļas arhīvs. 


Valsts svētku pasākums

Brīnišķīgā gaisotnē noritēja Latvijas dzimšanas dienas pasākumi mūsu skolā. Tradicionāli no lukturīšiem tika izlikta Latvijas kontūra skolas priekšā, notika skaists koncerts. Vairāk - galerijā.


Sākumskola Džimbas skolā

 

Vecāki ne vienmēr var būt blakus saviem bērniem.

Lai bērni būtu zinoši, kā atpazīt un rīkoties nedrošās, bīstamās situācijās, Lielupes skolas sākumskolas audzēkņi devās uz mājīgo Džimbas skoliņu. Tur bērni kopā ar Centra „Dardedze” pārstāvjiem un drošības tēlu – Drošuli Džimbu piedalījās aizraujošā drošības ceļojumā. Ceļojuma dalībnieki interaktīvā, viegli uztveramā veidā – klausoties stāstus, pārrunājot situācijas, apskatot situāciju attēlus, spēlējot teātri uzzināja:

·         Kā atpazīt nedrošas situācijas un kā tajās rīkoties,

·         Kuri ir labi un kuri slikti noslēpumi,

·         Kā novērst vardarbību vienaudžu vidū un saskarsmē ar pieaugušajiem,

·         Kas ir labs, kas slikts un kas slepens pieskāriens.

Bērni izpētīja personīgo lietu kastīti un uzzināja, ar kurām lietām nedalās un kādēļ.

Džimbas skoliņā pavadītais laiks un dalībnieku iegūtās zināšanas ir solis tuvāk tam, lai bērni, vecāki un skolotāji vairāk ieklausītos viens otrā, uzklausītu, izvērtētu riska situācijas un prastu rast tajās pareizo risinājumu. Solis tuvāk, lai bērni un vecāki justos droši!

/sagatavoja Edīte Grunde/

Svētki pirmsskolā

Pirmsskolas grupas bērni atdzīvināja Mārtiņdienu kopā ar ķekatniekiem no 5. un 2.klases. Skolēnu attapība un entuziasms iepriecināja pirmsskolēnus.  Ķekatnieku omīte  iepazīstināja bērnus ar savu mazdēlu, kam uzdāvinājusi zirgu. Groziņvīrs bija atnācis ar pirkumiem no tirgus. Ieradās runātīga čigāniete, čigāns un spociņš. Visi kopā izspēlējām latviešu tautas rotaļas. Paldies vecākiem par sarūpēto Mārtiņdienas cienastu! Priecīgas emocijas un jautrība dimdēja un rībēja līdz vakaram.


Vairāk - galerijā.

/sagatavoja Antra Legzdiņa/

Konkurss "Ko tu zini par Latviju?"

Skolā notika konkurss "Ko tu zini par Latviju?" Tajā piedalījās 1. - 4. klase un parādīja gan labas zināšanas, gan radošo izdomu, gan prasmi uzstāties. Konkursa gaita un uzvarētāju foto redzami galerijā.


Parlamentu tikšanās

Lielupes skolas parlaments sadarbībā ar Vaivaru pamatskolas un Mārupes pamatskolas parlamentu organizēja demokrātiskas pārvaldības semināru mūsu skolā.Lāčplēša diena

Mūsu skola jau divpadsmito gadu organizē Lāčplēša dienas pasākumu pie pieminekļa "Tilts un mūžība".

Arī šogad pasākumā piedalījās bērni no "Saulītes", Nacionālo karavīru apvienība, Zemessardzes 17. bataljona karavīri,  domes deputāts Andris Čuda. Emocionālu uzrunu teica mācītājs J. Saulīte.


Pirmsskola ciemos pie Aspazijas

Mūsu pirmsskolas bērni piedalījās rakstnieces Rutas Svažas grāmatas "Naudiņas ceļojums" prezentācijā Aspazijas muzejā. Mūsu bērni izpelnījās atzinību par labi sagatavotiem mājasdarbiem, piedalījās radošās darbnīcās un izpētīja Aspazijas muzeju.

Visa attēlu galerija

Lasīšanas konkurss!

Skolā ir izveidota jauna tradīcija - daiļlasīšanas konkurss. 

Pirmās vietas ieguva

1.kl. Patrīcija Stolere

2.kl. Henrijs Reihs

3.kl. Marta Andrejeva

4.kl. Estere Apena

Direktores balvu ieguva Markuss Ņesterovskis.
Informācija

Pētījumu iesniegšanas datums 5. - 9. klašu skolēniem – 8. decembris.

18. decembrī Piparkūku tirgus.

21. decembrī  Ziemassvētku koncerts. .