Sveiciens pavasarīgajā februārī!

Mācību gads rit savu gaitu, mijoties mācību darbam ar dažādām aktivitātēm un notikumiem skolas dzīvē. Pagājušajā nedēļā 2. – 8. klases skolēni aktīvi veica dažādus pētījumus un rakstīja projektus. Sākumskolas skolēni pētīja Latvijas ekosistēmas, dzīvnieku un augu pasauli. Ļoti interesantu projektu izveidoja sestā klase – tika radīts ekociemata makets, kas parādīja, cik dažādus materiālus var izmantot, neradot postījumus dabai. Ekociemata makets izskatījās ļoti iespaidīgi. 


Septītā klase pētīja maizes šķirnes, apciemojot arī maizes ceptuvi „Lāči”. Skolēni izpētīja maizes ceļu no grauda līdz garšīgam un smaržīgam kukulītim. Astotā klase veica praktisku darbu, izveidojot ielu vingrošanas rīku. Skolēni arī bija veikuši ielu vingrošanas rīku pieejamības izpēti pludmalē. Cita grupa pētīja bijušās Slokas celulozes fabrikas vēsturi. Savukārt Lielupes un Dzintaru stacijas vēsturi laiku lokos pētīja astotās klases meitenes. Projektu nedēļas noslēgumā skolēni prezentēja savus darbus, parādot, kā pamazām ir uzlabojušās viņu runas prasmes.


Šis ir arī mācību olimpiāžu laiks, un mēs ļoti lepojamies ar saviem piektās klases skolēniem Ņikita Kosporenko ieguva otro vietu pilsētas matemātikas olimpiādē, Aigars Jansons – atzinību.

Skola aktīvi turpina darbu projektā „Darīt kopā”, un 25. februārī mūsu sestā klase dosies uz Lietuviešu vidusskolu, lai piedalītos tradicionālajos svētkos Užgavenes. 28. februārī mūs ciemos gaida Mežmalas vidusskola, lai kopā nosvinētu Masļeņicu.

Šobrīd mēs gatavojamies vienam no gada svarīgākajiem notikumiem – „Skolas Zvaigzne 2020”

25. februārī skolas direktore un skolas padomes priekšsēdētāja piedalīsies darba grupā pie domes priekšsēdētaja vietnieces par skolas rekonstrukciju un plānotajiem darbiem nākamajā mācību gadā.

No otrā marta gaidām mūsu nākamo pirmklasnieku vecāku pieteikumus skolas gaitu uzsākšanai.

Lai mums veicas visos darbos!

Jaunumi

Apsveicam!


Jānis Kurmītis Jūrmalas 7. – 9. klašu skolēnu skatuves runas mākslas konkursā „Jūras malā” ieguva 2. vietu, bet Marta Andrejeva – pateicību.

Filmēšana

Informējam, ka mūsu skolā tiks filmēta mākslas filma par jauniešiem deviņdesmitajos gados. Skolā strādās filmēšanas grupa. Pirmā filmēšanas diena ir 29. janvāris. Domājam, ka mūsu bērniem būs interesanti vērot šo radošo procesu.

Renovācijas plāni

Šobrīd turpinās mūsu skolas renovācijas darbu plānošanas process. Līdzko būs precīza informācija, skolas administrācija organizēs vecāku kopsapulci. Protams, arī renovācijas laikā skola turpinās darbu un īstenos visas izglītības programmas un interešu izglītību.

Ļoti ceram, ka izdosies sagaidīt skaistu un mūsdienīgu skolu. Projekts jau ir gatavs, un tas atbilst mūsdienu prasībām.

Barikāžu piemiņas pasākums.

Tradicionālais barikāžu piemiņas pasākums šogad atspoguļots galerijā.


Mācību vizītes 

Projekta S.A.M. 8.3.2. ietvaros mūsu skolas 6. – 8. klašu skolēni apmeklēja Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti, kur aizraujošās darbnīcās papildināja savas zināšanas un prasmes dažādās zinātnes nozarēs.

Vairāk attēlu - galerijā

Gada noslēguma pasākumi

Gads noslēdzies ar brīnišķīgu koncertu no rīta un ļoti interesantu vakara "Sarkangalvītes un vilka" izrāžu interpretāciju mūsu skolēnu izpildījumā. Skolotāja Agnese sagatavojusi apkopojuma galeriju.

Darām kopā

Trešdien Lielupes skolā notika kārtējais projekta “Darīt kopā” pasākums, kas norisinās RIIMC un British Council sadarbības ietvaros. Mežmalas skolas skolēni kopā ar Lielupes skolas 6. klasi ieskandināja Ziemassvētkus jautrās rotaļās, kopā radošajās darbnīcās darināja eglīšu rotājumus un dekorācijas, kā arī piedalījās mūsu tradicionālajā piparkūku tirgū. 

Pasākumā valdīja radoša gaisotne un vēlme darboties kopā. Nākamais pasākums notiks Mežmalas skolā, kopā svinot Masļeņicu. Plānots februārī apmeklēt Lietuviešu vidusskolu, iepazīt lietuviešu tradīcijas. 

Piparkūku tirgus galerija

Latvijas dzimšanas dienas Gaismas ceļš


Liels paldies visiem Gaismas ceļa radītājiem!

Galerijā - vairāk attēlu.

Lāčplēša diena Lielupē


Mūsu skola jau divpadsmito gadu organizē svinīgu pasākumu Lāčplēša dienā pie pieminekļa "Tilts un mūžība" Rēzeknes pulka ielā. Pasākumā piedalījās ne tikai mūsu skolēni, bet arī PII "Saulīte" bērni. Pasākumu pagodināja ar savu klātbūtni Jūrmalas domes deputāts Andris Čuda, Nacionālās apvienības pārstāvis Bruno Libauers, Bruņoto spēku pārstāvis J. Rutkovskis, veterānu pārstāvji, vietējie iedzīvotāji.

Pasākums noritēja Atbrīvošanas kauju 100 gadadienas gaismā un  bija emocionāli piesātināts.

Agnese Karapetjana sagatavoja nelielu fotogaleriju.

Mārtiņdienas pasākums Lielupē.

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Mežmalas vidusskolas skolēni ir iesaistījušies  British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā!” (“Building Trust through Collaboration”). Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā - starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

Projekts aizsākās ar vēstuļu apmaiņu starp abu skolu sesto klašu skolēniem. Mežmalas skolēni rakstīja latviešu, bet Lielupes – krievu valodā. Šīs vēstules bija pirmā iepazīšanās, kas ļāva gūt priekšstatu par projekta dalībniekiem.

8. novembrī Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā norisinājās Mārtiņdienas ieskandināšanas pasākums, kurā piedalījās arī Mežmalas vidusskolas skolēni.

Gan Lielupes, gan Mežmalas skolu skolēni bija sagatavojuši prezentācijas, maskas un priekšnesumus Mārtiņdienas noskaņās. Pasākumā īpašu noskaņu radīja folkloras kopa „Mare”, kura ar dziesmām un rotaļām palīdzēja labāk saprast mūsu senču Mārtiņdienas tradīcijas. Notika radošās darbnīcas, kurās tika gatavoti simboliski koka izstrādājumi un Mārtiņu cienasts. Jaunieši iemācījās gan rotaļas, gan deju soļus, gan dziesmas. Daudzi ieguva jaunu pieredzi koka darbos, gan arī kulinārijas prasmes, gatavojot tradicionālo latviešu plātsmaizi.

Pasākums noritēja brīnišķīgā noskaņā, kas liecināja par skolēnu ieinteresētību aktīvi darboties projektā, izzināt citu kultūru un gūt jaunu pieredzi.

Abu skolu projekta dalībniekus apsveica Jūrmalas Izglītības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājs V. Ļaudama kungs – šī projekta koordinators.

Sadarbības projekta nākamās aktivitātes paredzētas gan Lielupes, gan Mežmalas skolā, nākamgad paredzēta arī Rīgas lietuviešu vidusskolas  iesaiste.Informācija

6. martā "Skolas Zvaigzne 2020"

No otrā marta sākas pieteikšanās pirmajā klasē. .