Direktores sleja

Sveiciens vasarā!

Interesantais un notikumiem bagātais mācību gads ir noslēdzies, un mēs varam justies gandarīti par paveikto darbu.

Skola ir veiksmīgi ieguvusi akreditāciju turpmākajiem sešiem gadiem, saņemot neatkarīgu ekspertu novērtējumu. Ir svarīgs arī skats no malas, kas ļauj objektīvi novērtēt skolas sasniegumus un plānot turpmāko attīstību. Vēlreiz liels paldies skolēniem, vecākiem un kolēģiem par pozitīvo sadarbību akreditācijas procesa laikā.

Mūsu skolēni šajā mācību gadā ir ieguvuši vairākas godalgotas vietas sākumskolas, matemātikas, mājturības, vizuālās mākslas, ģeogrāfijas un mūzikas olimpiādē, apliecinot savu konkurētspēju ar citām Jūrmalas skolām. Lieliski sasniegumi konkursā „Skolēni eksperimentē”, kas parāda, ka skolā veiksmīgi tiek rosināta skolēnu pētnieciskā darbība.

Mācību gada laikā daudzi skolēni izstrādājuši izcilus individuālos pētnieciskos darbus dažādās jomās. Ļoti iepriecināja teātra pulciņa augstie sasniegumi Jūrmalas teātru skatē – iegūta augstā otrā vieta, vairāki skolēni saņēma atzinības rakstus par izcilu aktierspēli.

Projekta SAM 8.3.2 „Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem izglītojamajiem” ietvaros skolēnu grupa apmeklēja Ventspils digitālo centru, iegūstot jaunas zināšanas datorikā.

Šajā mācību gadā rosīgi darbojās Edītes Kalniņas vadītā Skolas padome ne tikai aktivizējot skolas ikdienas dzīvi, bet arī veidojot labu sadarbību ar Jūrmalas pilsētas domi un dažādām organizācijām.

Arī skolēnu pašpārvalde aktīvi piedalījās skolas dzīvē, piedaloties dažādu pasākumu organizēšanā. Iepriecina, ka pašpārvaldei ir daudz plānu nākamajam mācību gadam.

Mācību gada noslēgumā daudzi skolēni saņēma izcilnieku medaļas un atzinības rakstus. Paši labākie septītās un astotās klases skolēni ir nopelnījuši arī Jūrmalas domes naudas balvas par sasniegumiem mācību darbā.Lai mums visiem jauka un saulaina vasara!

Jaunumi


Izlaidums Lielupes pamatskolā.

 

2018. gada.15. jūnijā Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā notika skaists, sirsnīgs izlaidums mūsu divpadsmit absolventiem. Izlaidumā absolventus sveica gan skolas bērni, gan Jūrmalas teātra dziedošie aktieri, gan deju grupa „ Virziens” un mākslas vingrotājas. Pasākums noritēja jaukā, draudzīgā, ģimeniskā atmosfērā.


Pirmsskolas izlaidums


Kūrortsezonas atklāšana

Mūsu skola  aktīvi piedalījās ikgadējā kūrortsezonas atklāšanas gājienā. Paldies visiem atsaucīgajiem dalībniekiem! Vairāk attēlu šeit.


Mācību ekskursija Ventspils digitālajā centrā

Projekta SAM 8.3.2.2 „Atbalsts izglītojamiem” ietvaros mūsu skolas 4. – 8. klases skolēni iepazinās ar Ventspils digitālo centru, piedalījās interesantās nodarbībās gan ar attēlu apstrādes programmām, gan ar robotiem. Vairāk attēlu – galerijā.


Sveicam mūsu devītos pēdējā zvanā!


 

Informācija


Zinību diena 3. septembrī plkst. 11.00 .