SAM 8.3.2.2 projekta ietvaros skolēni mācās Ventspilī

 .